Ondernemerskamer Vught

Logo

Door de jaren heen

Contactinformatie

Postadres : Postbus 90160
5200MN   's-Hertogenbosch
Bezoekadres : Magistratenlaan 156-182
5223 MA  's-Hertogenbosch
Telefoon : 073-7514411
Website : www.werk.nl
Email : esther.vandenboomen@uwv.nl

UWV Werkbedrijf (Werkplein Entreon)

Contactpersoon: Esther van den Boomen (Senior Adviseur Werkgeversdiensten UWV Werkbedrijf )

Moeite met het werven van personeel?
Heeft u advies en ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw WerkgeversServicepunt Noordoost-Brabant, een samenwerking van UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijsinstellingen en andere partijen. Eén aanspreekpunt voor de regionale arbeidsmarkt.

Wij bieden u:
Advies en ondersteuning bij werving en selectie; Advies over subsidies, regelingen en financiële voordelen; Bedrijfsadvies over werkprocessen zodat ook uw organisatie duurzaam werkgelegenheid kan bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Werven in Europa; via EURES vindt u personeel buiten Nederland.
Voorlichting over (collectief) ontslag;
Ondersteuning in crisissituaties, bijvoorbeeld bij dreigend (massa)ontslag, een faillissement of reorganisatie.
Eén aanspreekpunt, alles onder één dak. Onze adviseurs werkgeversdiensten zijn thuis in uw sector en stemmen de dienstverlening van verschillende partijen af op uw vraag.